Poistuminen | Toimielimet | Keskusvaalilautakunta | Avaa haku

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 06.02.2019 klo 17:34 - 18:15


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjan tarkastajat
  3 Sihteerin valitseminen
  4 Kokouksen työjärjestys
  5 Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrääminen
  6 Kotiäänestyksen vaalitoimitsijoiden määrääminen
  7 Keskusvaalilautakunnan määrärahat ja tositteiden hyväksyminen
  8 Keskusvaalilautakunnan tehtävät
  9 Keskusvaalilautakunnan kokoukset
  10Eduskuntavaaleja koskevan vaalikuulutuksen julkaiseminen
  11Kevään vaalien ulkomainonta
  12 Sähköisen vaaliluettelon käyttö vaalipäivänä
  13 Vaalikeräyksen toteuttaminen
  14 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Heimo Jarmo  Puheenjoht. ( x )
  Rantanen Riitta  Varapuheenj. ( x )
  Mäenpää Erkki Jäsen ( x )
  Kaarilahti Seija  Jäsen ( x )
  Tuomasjukka Saska Jäsen ( - )
  Heurlin Eeva Varajäsen ( x )
  Kyynäräinen Ulla Varajäsen ( - )
  Ilola Mona Varajäsen ( - )
  Pöri Pasi Varajäsen ( - )
  Mäkinen Juha Varajäsen ( - )
  Vihervirta Armi  Sihteeri ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa  
  Alkaen 12.02.2019  


©