Poistuminen | Toimielimet | Keskusvaalilautakunta | Avaa haku

Keskusvaalilautakunta
Pöytäkirja 09.05.2019 klo 16:40 - 16:52


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  59 Kokouksen avaus
  60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  61 Pöytäkirjan tarkastajat
  62 Työjärjestyksen vahvistaminen
  63 Laitosäänestystä koskeva valitus
  64 Sihteerin varahenkilön valitseminen
  65 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  66 Kokouksen päättäminen
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Heimo Jarmo  Puheenjoht. ( x )
  Rantanen Riitta  Varapuheenj. ( x )
  Mäenpää Erkki Jäsen ( x )
  Kaarilahti Seija  Jäsen ( x )
  Tuomasjukka Saska Jäsen ( x )
  Heurlin Eeva Varajäsen ( )
  Kyynäräinen Ulla Varajäsen ( )
  Ilola Mona Varajäsen ( )
  Pöri Pasi Varajäsen ( )
  Mäkinen Juha Varajäsen ( )
  Vihervirta Armi  Sihteeri ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa 14. toukokuuta 2019 alkaen 


©