Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Avaa haku

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 10.12.2019 klo 17:00 - 18:15


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  68 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  69 Pöytäkirjan tarkastajat
  70 Kiinteistöpäällikön virkavaalin vahvistaminen
  71 Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion tehtävien ja niille osoitettujen määrärahojen jakaminen osatehtävä 1-tasolla, vastuuhenkilöiden ja tositteiden hyväksyjien nimeäminen
  72 Teknisen lautakunnan vuoden 2020 talousarvion investointiosan käyttösuunnitelman hyväksyminen ja menotositteiden hyväksyjien nimeäminen
  73 Liittyminen Hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen/ Hinku-työryhmän asettaminen
  74 Lausunto Turun kaupunkiseudun MAL-sopimusluonnoksesta 2020-2023, lausunto MAL-rahahanke-ehdokkaista
  75Pakurlan silta T-1640 ja Jokipellontie-Kravinkuja kiertoliittymä yhdystiellä 2340, tiesuunnitelma
  76Mt 2340 (Paimiontie) parantaminen rakentamalla jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Tammisilta - Sukselantie, tiesuunnitelma
  77 Teknisen lautakunan kevään 2020 kokousajat
  78 Tiedoksiannot
  79 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Määttänen Markku  puheenjohtaja ( x )
  Tikkanen Kirsi  varajäsen ( )
  Mäkelä Timo  varapj. ( x )
  Backman Rami  varajäsen ( )
  Kuusela Mervi  jäsen ( x )
  Huhtala Päivi  varajäsen ( )
  Hellstén Mauri  jäsen ( x )
  Rautio Rauno  varajäsen ( )
  Salokannel Veera  jäsen ( )
  Nuotio Minna  varajäsen ( )
  Kyynäräinen Ulla  jäsen ( x )
  Mäkinen Martti  varajäsen ( )
  Rannikko Piia  jäsen ( x )
  Linsuri Anne  varajäsen ( )
  Reponen Terhi  jäsen ( x )
  Joukas Harri  varajäsen ( )
  Suominen Pasi  jäsen ( )
  Pajala Matti  varajäsen ( x )
  Kujala Saara  nuorison ed. ( x )
  Niinistö Julia   vara nuorison ed. ( )
  Virta Timo  khall.ed. ( x )
  Murto Sari  khall.varaed. ( )
  Hongisto Jukka  khall.pj ( )
  Jussinmäki Jari kaupunginjohtaja ( )
  Otsola Urpo  kiinteistöpäällikkö ( x )
  Kylén Markku esittelijä ( x )
  Tammisto Sirpa  pöytäkirjanpitäjä ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa alkaen 17. joulukuuta 2019. 


©