Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyslautakunta | Avaa haku

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 17.12.2019 klo 17:00 - 17:34


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  109 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  110 Pöytäkirjan tarkastajat
  111 Esityslistan hyväksyminen
  112Erikoislääkärin konsultaatioiden kilpailutus
  113 Omaishoidon tuen palkkiot 01.01.2020 alkaen
  114Vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman vahvistaminen sekä vastuuhenkilöiden ja ostolaskujen hyväksyjien nimeäminen, sosiaali-ja terveyslautakunta
  115 Sosiaali- ja terveyslautakunnan kevään 2020 kokousajat
  116 Viranhaltijapäätökset ajalta 14.11.-17.12.2019
  117 ilmoitusasiat
  118 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Lehikoinen Jouni  Pj ( x )
  Kuopila Juha  Varaj ( )
  Huhtala Päivi  Varapj ( x )
  Kuusela Mervi  Varaj ( )
  Jätinvuori Marita  Jäsen ( x )
  Löytynoja Anette  Varaj ( )
  Karlsson Kristina  Jäsen ( x )
  Tikkanen Kirsi  Varaj ( )
  Mäkinen Juha  Jäsen ( x )
  Rannikko Sari  Varaj ( )
  Mäkinen Martti  Jäsen ( )
  Mäkelä Matti  Varaj ( )
  Palosaari Anne-Ly  Jäsen (x )
  Kovanen Mikko  Varaj ( )
  Berg Rauno  jäsen ( x )
  Backman Rami  Varaj ( )
  Virta Boke  Jäsen ( x) )
  Hellstén Mauri Varaj ( )
  Hongisto Jukka  Kh:n pj ( )
  Uusitalo Joona  Kh:n ed. ( x )
  Jussinmäki Jari Kjoht ( x )
  Pöyhönen Eeva-Sirkku  Esittelijä ( x )
  Makkonen Heli-Maarit Pöytäkirjanpitäjä ( x )
  Lahti Noora  Asiantuntija ( x )


©