Poistuminen | Toimielimet | Ympäristölautakunta | Avaa haku

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 10.12.2019 klo 16:30 - 18:15


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  110 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  111 Pöytäkirjan tarkastajat
  112 Ympäristövirtaama Askalaan
  113 Poikkeaminen Vistan osayleiskaavamerkinnästä M
  114 Suunnittelutarveratkaisuhakemus
  115 Suunnittelutarveratkaisuhakemus
  116 Maisematyölupahakemus Paimion parantolan lähialueella / Turun hallinto-oikeuden päätökset 2 kpl
  117 Ympäristölautakunnan vuoden 2020 talousarvion käyttösuunnitelman sekä vastuuhenkilöiden ja ostolaskujen hyväksyjien vahvistaminen
  118 Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuminen 1.1.-30.9.2019
  119Sahatie 1 K71 asemakaavan muutos, hyväksyminen
  120Pakurlanmetsän rakentamistapaohjeiden hyväksyminen
  121Tiilitehtaan rakentamistapaehtojen hyväksyminen
  122 Paimion ympäristöohjelma 2019-2020 / Seurantaryhmän perustaminen
  123 Liittyminen Hiilineutraalit kunnat -hankkeeseen/ Hinku-työryhmän asettaminen
  124 Poikkeaminen Paimion kaupungin ympäristönsuojelumääräyksistä koskien jätevesien käsittelyä pohjavesialueella
  125 Ympäristölautakunnan kevään 2020 kokouspäivät
  126 Tiedoksiannot
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Ristilä Pasi Puheenjohtaja ( x )
  Granö Erkki  Varajäsen ( )
  Turpeinen Heikki Varapuheenjohtaja ( x )
  Ylihonko Markku  Varajäsen ( )
  Hyssälä Tuomas  Jäsen ( x )
  Tuomola Mika  Varajäsen ( )
  Simola Lauri  Jäsen ( x )
  Klemola Anu  Varajäsen ( )
  Päätalo Seppo   Jäsen ( x )
  Klapuri Tintti  Varajäsen ( )
  Reunanen Kristiina  Jäsen ( )
  Autti Santeri  Varajäsen ( x )
  Mäenpää Marja Jäsen ( x )
  Tuominen Satu  Varajäsen ( )
  Tuunainen Kristiina  Jäsen ( )
  Lahti Helena  Varajäsen ( x )
  Vairinen-Salmela Johanna  Jäsen ( x )
  Valkonen Kimmo  Varajäsen ( )
  Paavilainen Veikko  Nuorison. edustaja ( )
  Valtonen Iiro Nuorison varaed. ( )
  Hongisto Jukka  Kh:n puheenjohtaja ( )
  Alander Eira  Kh:n edustaja ( x )
  Mulari Marika  Kh:n varaedustaja ( )
  Jussinmäki Jari Kaupunginjohtaja ( )
  Kylén Markku Tekninen johtaja ( )
  Lindvall Virpi  Esittelijä ( x )
  Vastamäki Petri  Asiantuntija ( x )
  Uusimäki Merja-Hannele  Asiantuntija ( x )
  Koponen-Laiho Sinikka  Pöytäkirjanpitäjä ( x )
  Vesa Sanna  Asiantuntija ( x )
  Tolonen Janne  Asiantuntija ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä yleisessä tietoverkossa 17.12.2019 alkaen 
  Alkaen 16.12.2019  


©