Poistuminen | Toimielimet | Elinkeinotoimikunta | Avaa haku

Elinkeinotoimikunta
Pöytäkirja 17.10.2019 klo 16:30 - 19:30


 Pykälä   Otsikko  
 
  8 Kokouksen avaaminen sekä laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
  9 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi ja pöytäkirjantarkastajien valinta
  10 Keskustelua Paimion elinkeinostrategiasta
  11 Muut esille tulevat kiireelliset asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Jussinmäki Jari Pj ( x )
  Ilola Timo Jäsen ( x )
  Hallisto Reijo Jäsen ( x )
  Kylén Markku Jäsen ( x )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( - )
  Lindberg Mikko Jäsen ( x )
  Lahti Tapani Jäsen ( x )
  Tuominen Outi Jäsen ( - )
  Klemola Anu Jäsen ( x )
  Axelin Salla Jäsen ( x )
  Kalkela Satu  Jäsen ( x )
  Ingi Mika Jäsen, sihteeri ( x )
  Hongisto Jukka  Kh:n pj ( x )


©