Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Avaa haku

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.12.2019 klo 17:00 - 21:15


 Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje   
 
  312 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  313 Pöytäkirjan tarkastajat
  314 Turun Seudun Vesi Oy:n ajankohtaiset/Kaarinan ja Liedon kanne/Loppulausunto (Salainen asia, julkisuuslain § 24 kohta 19)
  315 Omakoti- ja rivitalotonttien luovutusehtojen vahvistaminen, Pakurlanmetsän alue
  316 Omakotitonttien luovutusehtojen vahvistaminen, Tiilitehdas
  317Paimion Vesihuolto Oy:n ylimääräinen yhtiökokous/ Mäntykankareen Vesi Oy:n osakkeiden ostaminen/ Kauppakirja
  318 Paimion Parantolan säätiön perustaminen
  319 Lausunto Turun kaupunkiseudun MAL-sopimusluonnoksesta 2020-2023, lausunto MAL-rahahanke-ehdokkaista
  320Kaupunginhallituksen käyttösuunnitelman hyväksyminen, ostolaskujen hyväksyjien ja vastuuhenkilöiden vahvistaminen
  321 Opetustuntiperusteisen valtionosuuden hakeminen Paimion musiikkiopistolle, myönteinen päätös
  322 Talousarvion toteutuminen 1.1.-31.10.2019 ja ennuste 2019
  323 Valtuustoaloite omaishoitajien palkkauksesta
  324 Valtuustoaloite tehostetun palveluasumisen valvonnasta Viljaskassa
  325 Valtuustoaloite tehostetun palveluasumisen kustannuksista
  326 Valtuustoaloite ikäihmisille suunnatun yhteisöasumisen toteuttamiseksi Paimiossa
  327Valtuustoaloite Esperin Viljaskan tilanteesta
  328 Teknisen johtajan viran aukijulistaminen/valintatyöryhmän nimeäminen
  329 Tiedoksiannot
  330 Kuntien työllisyyshankkeet 2020
  331 Mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  332 Muut asiat
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Hongisto Jukka Pj ( x )
  Autti Santeri Varaj ( )
  Alander Eira I vpj ( x )
  Karlsson Kristina Varaj ( )
  Virta Timo II vpj ( x )
  Lahti Tapani Varaj ( )
  Ansio Sanna-Maija Jäsen ( x )
  Kaarlela Markus Varaj ( )
  Ilola Timo Jäsen ( x )
  Rantanen Janne Varaj ( )
  Jalonen Kimmo Jäsen ( x )
  Heurlin Eeva Varaj ( )
  Mulari Marika Jäsen ( x )
  Nuotio Minna Varaj ( )
  Murto Sari Jäsen ( x )
  Rannikko Sari Varaj ( )
  Nieminen Tomi Jäsen ( x )
  Klemola Anu Varaj ( )
  Uusitalo Joona Jäsen ( x )
  Lindberg Mikko Varaj ( )
  Hallisto Reijo Kv:n pj ( x )
  Lahti Helena Kv:n I vpj ( x )
  Mäkelä Timo KV:n II vpj ( x )
  Rautio Rauno Kv:n III vpj ( x )
  Jussinmäki Jari Esittelijä ( x )
  Hölsö Jaana Ptk pit ( x )
  Thureson Vesa  As tunt ( x )
 
 Nähtävilläolo  
 
  Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä 17. joulukuuta 2019 alkaen yleisessä tietoverkossa 


©