Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Avaa haku

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 19.12.2019 klo 09:00 - 11:29


 Pykälä   Otsikko  
 
  63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  64 Pöytäkirjan tarkastaminen
  65 Sidonnaisuusilmoitukset
  66 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
  67 Teknisen toimialan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2019
  68 Tarkastuslautakunnan kokousaikataulu keväällä 2020
  69 Muut mahdollisesti esille tulevat kiireelliset asiat
  70 Muut asiat
  71 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus
 
 Osallistuja   Tehtävä
 
  Aro Pekka Pj ( x )
  Reunanen Kristiina Varaj ( )
  Heino Sini Vpj ( )
  Tuomasjukka Saska Varaj ( )
  Vesamo Johanna Jäsen ( x )
  Heimo Jarmo Varaj ( )
  Salo Tapani Jäsen ( x )
  Hörkkö Jaana Varaj ( )
  Tuovinen Nanna Jäsen ( x )
  Hjerp Paula Varaj ( )
  Ylitalo Jouni Jäsen ( )
  Kovanen Mikko Varaj ( x )
  Mäkelä Matti Jäsen ( x )
  Mäkinen Martti Varaj ( )
  Vuorio Jukka  Tilintarkastaja ( x )
  Pöyhönen Eeva-Sirkku  Sos. ja terv.joht, as tunt ( x )
  Lahti Noora  Johtava sos.työntek, as tunt ( x )
  Kylén Markku  Tekninen joht, as tunt (x )
  Makkonen Heli-Maarit  Pöytäkirjanpitäjä ( x )


©